Chaos is als de ‘cake-walk’ op de kermis, flexibiliteit brengt zekerheid

Weerstand heb je het hoofd geboden, pittig gedoetje, daar zijn we het zonder meer over eens. Je wilde die verandering binnen je werkorganisatie niet. Je had liever dat alles bij het oude bleef. De keuze bleek echter niet aan jou. Je had het maar te slikken. 

Je werksituatie verandert zich iedere drie tot vijf jaar, tot nu toe was dat altijd door eigen keuze. Je vond het na een paar jaartjes zelf tijd voor een nieuwe uitdaging op de carrièreladder. Zo klom je binnen de organisatie, waar je werkte, een sportje hoger op de ladder of je switchte naar een andere organisatie die meer perspectief bood. So far … so good. Jij koos. Jij had de controle! Al het voordeel was voor “Bassie”. Voor jouzelf dus! Lekker veilig. Alle veranderingen onder controle. Een tikje uit je comfort zone maar wel gedoceerd en gedocumenteerd, van tevoren stevig door geanalyseerd en daardoor vielen deze veranderingen in het ‘bakkie’ van: ‘welkom avontuur’.

De achtbaan waar je werkgever je deze keer in ‘stortte’, was echter zeker geen welkom avontuur. Je voelde je er echt naar door. De eerste situatie van totale weerstand begint nu wellicht een beetje te settelen. Je raakt aan het idee gewend dat je hele afdeling als een soort carrousel door elkaar gedraaid is en dat jij ineens een heel ander vakje “zit te kleuren”, dan je te voren deed. Probleem is dat je dit vakje niet wil kleuren en dat je ook niet precies weet hóe je het mag kleuren. Hoe vul je die nieuwe baan met die – in jouw ogen – vage job description in de praktijk in? Je bent – op zich – opgelucht dat je nog een baan hébt om in te vullen wellicht, toch …

De chaos in je hoofd die volgt op deze diepe weerstand is duidelijk nog niet gesetteld.  Het is als een soort glazen bol die je vroeger van opa en oma kreeg. Als je hem omschudde gingen de sneeuwvlokjes dwarrelen rondom het idyllische tafereeltje in het glas. Met dit verschil dat je – én het tafereeltje verre van idyllisch vindt – en dat je ronddwarrelende sneeuwvlokken meer vindt lijken op brokstokken uit een typhoon. Je bent eigenlijk gewoon BOOS. 

De chaos wordt ten dele veroorzaakt door de ongewenste verandering die anderen voor jou regelden. Het werk dat je nu verondersteld wordt te doen, met een volledig ander team om je heen geeft je ook het gevoel dat je alles opnieuw moet leren. Als die eerste periode van chaos op een goede manier het hoofd geboden wordt, ga je zien dat deze verandering ook zijn goede kanten heeft. Dat het je mogelijkheden geeft die je eerder – door je frustratie, weerstand en alle chaos – niet zag. Je wordt je bewust van het feit dat je de ‘slag’ te pakken krijgt van de nieuwe structuur waarin je terecht bent gekomen. Van een sterk gevoel van bewuste onbekwaamheid beweeg je je naar een nieuwe status quo van onbewuste bekwaamheid, acceptatie en hernieuwd evenwicht. 

Zo’n proces vergt echter wel tijd, … In jouw ogen duurt het allemaal veel te lang. Je wilt nu leven en balans bereiken. Hoe is je nog een raadsel, toch wil je het. Met de juiste begeleiding vergt het echter een stuk minder tijd dan je wellicht van tevoren denkt. Je plek vinden en moedig jezelf durven zijn vergt veel van je. Je hebt het gevoel op eieren te moeten lopen. Er dreigen nog steeds ontslagen bijvoorbeeld of je bent bang om ‘dom’ over te komen op je nieuwe collega’s. Je hebt de moed niet om echt jezelf te durven zijn. Hoe kun je dit op een goede manier invullen.

Dat is waar ik in beeld kom. Ik leer je om voor jezelf te bereiken dat je weer bij jouw zelf en je lef en moed terug kan keren op een manier die bijdraagt aan een vloeiende overgang voor jouwzelf én je collega’s. 

Moedig jezelf zijn is een programma waarin je leert, je eigen plek te nemen met lef en moed en respect voor jezelf en anderen. We ontwijken de brokstukken in die zogenaamde typhoon door ze, “in kaart” te brengen, voor zover dat in de mogelijkheid ligt. De flexibiliteit in het ontwijken ervan is namelijk ook direct een stukje bekwaamheid dat je – bij een steeds veranderende wereld om je heen – geen windeieren zal leggen in een immer veranderende wereld. De enige constante factor die bestaat is immers dat alles steeds verandert. Verandermanagement en meebewegen met de golfbewegingen is dus een capaciteit die je noodzakelijkerwijze ‘moet’ leren, om te blijven staan en ook weer geluk en tevredenheid in je leven te kunnen ervaren. 

Ken je de ‘cake-walk’ attractie van de kermis? Die waar alles draait wiebelt en schudt? Eigenlijk is dat wat de wereld is. Het moment dat jij lachend mee kan schudden, wiebelen en draaien is het moment dat jij echt ‘moedig jezelf bent’. Ik help je aan de handvatten om dit te doen. Meer weten? Bel me vrijblijvend op en ik vertel je er alles over.